“ANGLE OPEN  HOUSE 2019
The 100th Anniversary of Kanlayanawat School”
 

“เปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปี กัลยาณวัตร”

แผนผังงาน

“เปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปี กัลยาณวัตร”

“ทักษะทางวิชาการเปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปี กัลยาณวัตร”

“เปิดบ้านนางฟ้าวิชาการ 100 ปี กัลยาณวัตร”

ประกวดร้องเพลงและ

การประกวดดนตรีโฟล์คซอง

การแข่งขันตอบปัญหา

กำหนดการจัดงาน

© 2020 KANLAYANAWAT SCHOOL KHONKAEN

  • w-facebook